ตะลุยโจทย์อนุกรม (ชุด 1)

สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ได้ดูการแก้ปัญหาเลขอนุกรมไปกันบ้างแล้ววันนี้ผมจะมีโจทย์ให้ทุกท่านได้ฝึกทำเพื่อทบทวนในเรื่องที่เรียนมาและเป็นการฝึกทำเลขอนุกรมครับ

 

  1. 2        1        3        36      3        2        4        81      4        5        3        …..

ก.134                                                 ข.144

ค.145                                                 ง.146

 

  1. 1        3        7        13      …………..

ก.21                                                   ข.20

ค.12                                                   ง.19

 

  1. 8        9        6        12      4        18      2        …………

ก.26                                                   ข.24

ค.27                                                   ง.25

 

  1. 9        36      81      144    ………….

ก.228                                                 ข.226

ค.227                                                 ง.225

 

  1. 6        6        5        8        25      8        10      46 11      12      ……….

ก.85                                                   ข.87

ค.84                                                   ง.86

 

  1. 2        6        15      31      56      ……..

ก.91                                                   ข.93

ค.90                                                   ง.92

 

  1. 9        10      7        13      5        19      3        ………

ก.27                                                   ข.28

ค.26                                                   ง.24

 

  1. 25      36      49      64      ………..

ก.81                                                   ข.83

ค.85                                                   ง.86

 

  1. 4        16      36      64      ……….

ก.110                                                 ข.120

ค.100                                                 ง.111

 

10.

18

2

9

20

2

 

22

2

11

ก.10                                                   ข.14

ค.12                                                    ง.16

ลองทำดูนะครับเพิ่มประสบการณ์ในการทำเลขอนุกรม  แล้วฉบับหน้ามาเฉลยให้ครับว่าจะเฉลยให้เลยในฉบับนี้กลัวเพื่อน  ๆ  แอบดูคำตอบก่อน   แล้วเจอกันใหม่ครับ

 

เฉลย แบบฝึกหัดชุดที่ 1

แนวข้อสอบโดย ครูดนตรีดอทคอม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช