ตะลุยโจทย์  อุปมา-อุปไมย

1.  ดินสอ  :   ยางลบ ---->  ?   :  ?

ก.ปากกา:น้ำยาลบคำผิด                                      ข.ดินสอ:สมุด

ค.สมุด:ยางลบ                                                    ง.ปากกา:ยางลบ

2.  ป้า  :  แม่ ---->  ?  :  ?

ก.น้องสาว:พี่สาว                                               ข.ลุง:พ่อ

ค.น้า:ลุง                                                           ง.พี่สาว:ลุง

3.  ฟัน  :  ? ---->  ?  :  จักษุ

ก.ผ่าตัด:ห้องฉุกเฉิน                                          ข.ยา:เภสัชกร

ค.ทันตแพทย์:ตา                                              ง.พยาบาล:เข็มฉีดยา

4.  ยีราฟ  :  วัว ---->  ?  :  ?

ก.ไก่:ควาย                                                     ข.ปลา:หอย

ค.เป็ด:ไก่                                                       ง.ปลาหมึก:กุ้ง

5.  ช้าง  :  ควาย ----> ?  :  ?

ก.ลา:อูฐ                                                         ข.ม้า:ไก่

ค.วัว:เป็ด                                                        ง.กวาง:จิงโจ้

6.  ?  :  ? ----> เสือ  :  เนื้อ

ก.เก้ง:กวาง                                                     ข.สิงโต:น้ำ

ค.วัว:หญ้า                                                       ง.ไก่:ไข่

7.  2  :  4 ----> ?  :  ?

ก.1:2                               ข.6:8

ค.6:3                               ง.7:8

8.  กรรไกร  :  กระดาษ ----> ?  :  ?

ก.มีด:ที่ลับมีด                                                  ข.เครื่องตัดหญ้า:หญ้า

ค.ฆ้อน:สังกะสี                                                 ง.คอมพิวเตอร์:คีย์บอร์ด

9.  เชียงราย  :  ยะลา ----> ?  :  ?

ก.กรุงเทพ:นครสวรรค์                                         ข.เชียงใหม่:ปัตตานี

ค.ยะลา:ปัตตานี                                                 ง.พิษณุโลก:กำแพงเพชร

10.  ?  :  ? ----> กระหาย  :  ดื่มน้ำ

ก.วิ่ง:ออกกำลังกาย                                            ข.บวก:ลบ

ค.ร้อน:ไฟ                                                          ง.หิว:รับประทาน

ลองทำโจทย์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ในฉบับต่อไปครับ

เฉลยแบบฝึกหัด อุปมา-อุปไมย

แนวข้อสอบโดย ครูดนตรีดอทคอม