แนวทางการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0

เมื่อไม่นานมานี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ว่า นอกจากการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม รักเรียน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยสาระสำคัญของการศึกษาในยุค Thailand 4.0 พอสรุปได้ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม


ทำไมต้องเรียนกวดวิชา?

เห็นได้ชัดเจนเลยว่าสถาบันกวดวิชามากมายที่เปิดสอนขึ้นมามีผลต่อการศึกษาไทยอย่างมาก ทำไมเรียนที่โรงเรียนแล้วต้องมาเรียนที่สถาบันกวดวิชาอีก เด็กไทยเรียนกวดวิชาเยอะมาก และเด็กไทยเรียนหนักมากแต่ทำไมผลการแข่งขันการศึกษาของไทยเรายังติดอันดับ 8 ของอาเซียน ซึ่งวันนี้เราจึงรวบรวบเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องเรียนกวดวิชา? อ่านเพิ่มเติมม


ในปัจจุบันหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ไทยแลนด์ 4.0  กันอย่างหนาหู ด้วยการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนที่มีมาอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในสนามสอบแข่งขันต่างๆ ซึ่งผมจะอธิบายคำจำกัดความดังกล่าวแบบสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้นะครับ อ่านเพิ่มเติม


 

พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมาย อ่านเพิ่มเติม


การศึกษาของเกาหลีใต้ ส่งผลกับการพัฒนาที่ก้าวล้ำในทุกระดับ

ทุกๆคนสงสัยไหมว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงได้ติดอันดับต้นๆของโลก ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศตนเองไว้ แต่การปฏิรูปการศึกษา การเมืองที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพ ผู้คนมีวินัย ทำงานหนัก มีความเป็นชาตินิยมสูง ได้นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนา 1 ใน 5 ของเอเชีย อ่านเพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ติดอันดับในเอเชีย

จากที่ Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดอันดับมหาวิทยาลัยมี 980 อันดับ จาก 79 ประเทศทั่วโลกโดยที่ประเทศไทยของเราติดอันดับชั้นนำของเอเชีย มีถึง7มหาลัยด้วยกัน จะมีมหาลัยอะไรบ้างไปดูกันเลย อ่านเพิ่มเติม