โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
หลายตำแหน่งตามใบประกาศ
เงินเดือน : 13,800 - 18,000 บาท
ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 มิ.ย 60
กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ
จำนวน 250 อัตรา ตำแหน่งตามใบประกาศ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่19 มิ.ย - 10 ก.ค. 60
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
หลายตำแหน่งตามใบประกาศ
อัตราเงินเดือน : ตามใบประกาศ
ระดับการศึกษา  (ตามใบประกาศ)
รับสมัครตั้งแต่วันที่26 มิ.ย-12 ก.ย 60
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ
จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งตามใบประกาศ
อัตราเงินเดือน : 11,500-15,000 บาท
ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่1 - 21 มิ.ย 60
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการสารธารณสุข
อัตราเงินเดือน : ตามใบประกาศ
ระดับการศึกษา  (ตามใบประกาศ)
รับสมัครตั้งแต่วันที่12-30 มิ.ย2560
องค์การบริหารส่วน จ.ลำปาง
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 44 อัตรา
อัตราเงินเดือน : (ตามแนบท้ายประกาศ)
ระดับการศึกษา (ตามแนบท้ายประกาศ)
รับสมัครตั้งแต่วันที่19-27 ก.ค2560
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี (ทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่วันที่14-20 มิ.ย2560
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800-18,000 บาท
ระดับการศึกษา (ตามแนบท้ายประกาศ)
รับสมัครตั้งแต่วันที่16-22 มิ.ย2560
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท
วุฒิ ป.6 (หรือเทียบเท่า)
รับสมัครตั้งแต่วันที่14-20 มิ.ย2560
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี (ทางการศึกษา)
รับสมัครตั้งแต่วันที่14-20 มิ.ย2560
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เปิดรับพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 1,8000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาเศรษฐศาสตร์)
รับสมัครตั้งแต่วันที่14-20 มิ.ย2560
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
รับสมัครพนักงาน จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,750 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี (ด้านกฎหมาย)
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิ.ย 60
กรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญา
เปิดรับพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 - 20,540 บาท
วุฒิ ปวช. - ป.ตรี (สาขาตามประกาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มิ.ย 60
สพป.กำแพงเพชรเขต  2 
เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิ.ย 60
กระทรวงการต่างประเทศ
เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,00 - 16,500 บาท
วุฒิ ป.ตรี(บริหารรัฐกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง)
เปิดรับสมัครวันที่ 26 พ.ค - 16 มิ.ย 2560
กรมชลประทานเปิดสอบ
เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 16,500 บาท
วุฒิ ปวส.- ป.ตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560 
กรมศุลกากรเปิดรับสมัคร
พนักงานราชการ จำนวน  23 อัตรา
เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท
วุฒิ ม.3,ปวช,ม6(หรือเทียบเท่า)
เปิดรับสมัครวันที่ 29 พ.ค - 12 มิ.ย 2560
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
เปิดสอบบรรจุ จำนวน  12 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 19,250 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี(ทุกสาขา)
เปิดรับสมัครวันที่ 29 พ.ค - 22 มิ.ย 2560
กสท โทรคมนาคม
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Contact Center
จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ทุกสาขา)
เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2560
กรมสรรพากร
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครหลายตำแหน่ง
จำนวน 587 อัตรา วุฒิ ปวส.(ทุกสาขา)
เปิดรับสมัครวันนี้ - 29 มิถุนายน 2560
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครับ
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน  21 ตำแหน่ง
วุฒิ ปริญญาตรี(ทุกสาขา)
เปิดรับสมัครวันที่13 มิ.ย - 6 ก.ค 2560
สำนักงานประกันสังคม
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการและนิติกร
จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี
เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560