ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง รายละเอียดดังนี้
  
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   
ตำแหน่งนักการภารโรง   2   อัตรา
อัตราค่าจ้าง    9,000  บาท
ระดับการศึกษา ป.6 (หรือเทียบเท่า)
 
          ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  ระหว่างวันที่  14-20  มิถุนายน 2560  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  สพป นครศรีธรรมราชเขต 4