ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ โดยมีรายละรายละเอียดดังนี้
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   
จำนวนที่รับ 4   อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ     15,000  บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 
          ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 เลขที่ 160/4  หมู่ที่  1   ตำบลท่าศาลา   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  14-20  มิถุนายน 2560  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4