กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในกลุ่มบริการ และบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   1  อัตรา
ค่าตอบแทน   13,800  บาท
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   4   อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000  บาท
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  (ด้านเคมีเทคนิค)   1   อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000  บาท
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)   1   อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000  บาท
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  (ด้านต่างประเทศ )   1   อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000  บาท
 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต www.ipthailand.job.thai.com หรือ www.ipthailand.go.th (หัวข้อสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา) ได้ตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน 2560  ถึง  22  มิถุนายน 2560   ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  กรมทรัพย์สินทางปัญญา