องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 12 ตำแหน่ง 44 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ตำแหน่งคนงาน(บริการชุมชน)          
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 
ตำแหน่งคนงาน (กรุยทาง ถางป่า)     
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 
ตำแหน่งคนงาน (บรรเทาสาธารณภัย)   
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 
ตำแหน่งคนสวน                            
รับสมัครจำนวน 7 อัตรา
 
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ       
รับสมัครจำนวน 5 อัตรา
 
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ            
รับสมัครจำนวน 2 อัตรา
 
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล        
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
 
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                                                
รับสมัครจำนวน 6 อัตรา
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                        
รับสมัครจำนวน 4 อัตรา
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                      
รับสมัครจำนวน 2 อัตรา
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก                      
รับสมัครจำนวน 5 อัตรา
 
 
 
              ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ตั่งแต่วันที่  19- 27 กรกฎาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ
 
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  กรมทรัพย์สินทางปัญญา