สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน  15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า)
 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. (สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือคอมพิวเตอร์)
 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเตอร์เน็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย ถึงวันที่ 21 มิ.ย 60 ที่เว็บไซต์ http://secretary.mots.go.th หรือ https://mots.job.thai.com  ตลอด 24 ชั่วโมง
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  กรมควบคุมโรค