กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินระดับปฏิบัติการ

รับสมัคร  จำนวน  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส.(ทุกสาขา)

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

รับสมัคร จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส.(ทุกสาขา)

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัคร จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส.(ทุกสาขา)

 

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท

วุฒิการศึกษา ป.ตรี(ทุกสาขา)

 

ตำแหน่ง นิติกรระดับปฏิบัติการ

รับสมัคร จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท

วุฒิการศึกษา ป.ตรี(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ

รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท

วุฒิการศึกษา ป.ตรี(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมระดับปฏิบัติการ

รับสมัคร จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท

วุฒิการศึกษา ป.ตรี(ทุกสาขา)

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ www.dwf.go.th หรือที่ https://dwf.job.thai.com

ดาวน์โหลด ประกาศจากกรมกิจการสตรีและครอบครับ

เรียบเรียงโดย ครูดนตรีดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม