ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 587 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-29 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงาน  เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

รับสมัคร จำนวน 351 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500-12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส (ทุกสาขา)

 

ตำแหน่งงาน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับสมัคร จำนวน 178 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500-12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส (ทุกสาขา)

 

ตำแหน่งงาน  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รับสมัคร จำนวน 27 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500-12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส (ทุกสาขา)

 

ตำแหน่งงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รับสมัคร จำนวน 23 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500-12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส (บัญชีการเงินและการธนาคาร)

 

ตำแหน่งงาน  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

รับสมัคร จำนวน 7 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500-12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส (สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า)

 

ตำแหน่งงาน  นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500-12,650 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส (สาขาวิชาออกแบบหรือเทียบเท่า)

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.job.thai.com/

 

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสรรพากร

เรียบเรียงโดย ครูดนตรีดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร