ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ  ปริญญาตรี (สาขาที่รับดูรายละเอียดตามใบประกาศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ  ปริญญาตรี (สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ  ปวส.(สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ  ปวส.(สาขาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ  ปวส.(สาขาโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง

 

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ  ปวส.(สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง)

ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ  ปวส.(สาขาการออกแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ  ปวส.(สาขาโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง)


ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ  ปริญญาตรี (รายละเอียดสาขาดูตามประกาศ)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.job.thai.com/

ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงานกรมชลประทาน

เรียบเรียงข้อมูลโดย ครูดนตรีดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมชลประทาน