กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญาเปิดรับสมัครบุคคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-23 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
อัตราเงินเดือน  19,500 บาท
จำนวน  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ ปริญญาตรี (สาขาที่รับดูรายละเอียดตามประกาศ)
 
ตำแหน่ง เภสัชกร(วิชาชีพเฉพาะ)
อัตราเงินเดือน 20,540 บาท
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาที่รับดูรายละเอียดตามประกาศ)
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
 
          สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเยรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรีภายในวันที่ 14-23 มิถุนายน 2560 ภายในวันและเวลาราชการ
 
 

รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก  สพป.กำแพงเพชรเขต 2