หลายๆท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมเด็กไทยต้องเรียนกวดวิชา ? เห็นได้ชัดเจนเลยว่าสถาบันกวดวิชามากมายที่เปิดสอนขึ้นมามีผลต่อการศึกษาไทยอย่างมาก ทำไมเรียนที่โรงเรียนแล้วต้องมาเรียนที่สถาบันกวดวิชาอีก เด็กไทยเรียนกวดวิชาเยอะมาก และเด็กไทยเรียนหนักมากแต่ทำไมผลการแข่งขันการศึกษาของไทยเรายังติดอันดับ 8 ของอาเซียน ซึ่งวันนี้เราจึงรวบรวบเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องเรียนกวดวิชา? มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบกัน
tutor
1.โรงเรียนสอนง่ายแต่ออกข้อสอบหรือเกินหลักสูตร ต้องไปหาเรียนพิเศษ
2.คุณภาพของครูไม่เท่ากัน
3.มีความเชื่อว่าเรียนเยอะไว้ก่อนได้เปรียบ
4.อ่านหนังสือไม่เข้าใจ
5.สถาบันกวดวิชาให้ทริค ให้สูตรลัด ซึ่งง่ายกว่าทำในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสอบมากกว่าเรียนในห้องเรียน
6.ครูผู้สอน สอนไม่เข้าใจ สอนไม่รู้เรื่อง
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ... นี่เป็นบางข้อที่เราเลือกมาให้ผู้อ่านได้ทราบกันนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วมีเหตุผลมากมายที่ทำให้เด็กไทยต้องไปเรียนสถาบันกวดวิชากันอย่างมากมาย และการที่ไปเรียนกวดวิชานี้ทำให้พ่อแม่และทางครอบครัวต้องเสียเงินเป็นอย่างมากการเรียนแต่ละวิชา ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไข้ได้ในปัจจุบัน
 
 
เรียบเรียงโดย ครูดนตรีดอทคอม
จากที่ Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดอันดับมหาวิทยาลัยมี 980 อันดับ จาก 79 ประเทศทั่วโลกโดยที่ประเทศไทยของเราติดอันดับชั้นนำของเอเชีย มีถึง7มหาลัยด้วยกัน จะมีมหาลัยอะไรบ้างไปดูกันเลย
mahidollogo
อันดับ 4  
มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับ 7 ร่วม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 9 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 10 ร่วม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อันดับ 12 ร่วม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ซึ่งในการจัดอันดับนี้ มีตัวชี้วัดต่างๆ ของ The Times Higher Education World University Rankings ที่ใช้ในการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2016 ประกอบด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด คล้ายปีที่ผ่านมา แต่มีการปรับ % ค่าน้ำหนักต่างออกไป คือ คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน, คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย,  การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง , ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ  , ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา วัดจากรายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น ซึ่งทางเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการติดสินใจของน้องๆม.6หรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษากันนะคะ
 
เรียบเรียงโดย ครูดนตรีดอทคอม

ทุกๆคนสงสัยไหมว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงได้ติดอันดับต้นๆของโลก ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศตนเองไว้ แต่การปฏิรูปการศึกษา การเมืองที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพ ผู้คนมีวินัย ทำงานหนัก มีความเป็นชาตินิยมสูง ได้นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนา 1 ใน 5 ของเอเชีย

educationkorea

นักเรียนเกาหลีใต้จะเลือกอาชีพเด่นที่นิยม 5 อันดับต้นๆ ได้แก่ ดารา แพทย์ ครู นักกีฬา และวิศวกรเพราะอาชีพเหล่านี้มีรายได้ดี การศึกษาของเกาหลีใต้ได้จัดระบบ  6 : 3 : 3 และอุดมศึกษา 4 ปี อัตราการเรียนต่อสูง 99% อุดมศึกษา 50%  มีการเลื่อนชั้นอัตโนมัติไม่มีตกซ้ำชั้น มีการกระจายอำนาจลงสู่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน  ประชาชนในเกาหลีนิยมส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนเอกชนมากกว่าโรงเรียนรัฐบาลที่มีสัดส่วนเอกชนกับรัฐ 70 : 30 ในทางตรงกันข้ามระดับอุดมศึกษา จะนิยมให้ลูกหลานสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน

นักเรียนเกาหลีใต้นิยมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโซล โคเรีย ยอนเซ ฮีฮวา ฮานยางกันมากที่สุด มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากเลยทีเดียว  ในเทอมสุดท้ายครูมัธยมปลายต้องติวเข้มนักเรียนแบบเข้มข้นจนดึกเป็นเวลา 3 เดือนและนักเรียนจะต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมอีก ที่เกาหลีใต้นั้น อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องมาก เป็นอาชีพต้นๆ ที่ทุกคนอยากเป็น คนเก่งมีความสามารถล้วนมาเป็นครู ทำงานทุ่มเท มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

จุดเด่นของระบบการศึกษาของเกาหลีใต้  คือ  รัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างสังคมเกาหลีให้ทันสมัยควบคู่กับความเป็นชนชาติเกาหลีที่เป็นเอกลักษณ์ เกาหลีมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องทุกรัฐบาล ในการเตรียมกำลังคนด้วยการศึกษาสมัยใหม่ เทคโนโลยีในอนาคต และทุกระดับการศึกษามีเป้าหมายตรงกันหมด และเกาหลีใต้ยังให้ความสำคัญในระบบหลักสูตร ทุกระดับจะมี 3 ส่วน คือ เนื้อหาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาเลือกซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเกาหลีทุกระดับการศึกษามีกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เต็มไปหมด เช่น พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านพื้นเมือง สวนสมุนไพร สวนสนุก แหล่งเรียนรู้ที่เปิดตลอดเวลา แม้จะเครียดก็มีกิจกรรมและสถานที่ไปทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน จึงทำให้ได้มีเวลาผ่อนคลายความเครียดบ้าง  ซึ่งเรื่องราวที่ได้กล่าวไปนั้น อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกาหลีใต้ติดอันดับการศึกษาอันดับต้นๆของโลกได้

 

เรียบเรียงโดย ครูดนตรีดอทคอม