ทุกๆคนสงสัยไหมว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงได้ติดอันดับต้นๆของโลก ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศตนเองไว้ แต่การปฏิรูปการศึกษา การเมืองที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพ ผู้คนมีวินัย ทำงานหนัก มีความเป็นชาตินิยมสูง ได้นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนา 1 ใน 5 ของเอเชีย

educationkorea

นักเรียนเกาหลีใต้จะเลือกอาชีพเด่นที่นิยม 5 อันดับต้นๆ ได้แก่ ดารา แพทย์ ครู นักกีฬา และวิศวกรเพราะอาชีพเหล่านี้มีรายได้ดี การศึกษาของเกาหลีใต้ได้จัดระบบ  6 : 3 : 3 และอุดมศึกษา 4 ปี อัตราการเรียนต่อสูง 99% อุดมศึกษา 50%  มีการเลื่อนชั้นอัตโนมัติไม่มีตกซ้ำชั้น มีการกระจายอำนาจลงสู่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน  ประชาชนในเกาหลีนิยมส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนเอกชนมากกว่าโรงเรียนรัฐบาลที่มีสัดส่วนเอกชนกับรัฐ 70 : 30 ในทางตรงกันข้ามระดับอุดมศึกษา จะนิยมให้ลูกหลานสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน

นักเรียนเกาหลีใต้นิยมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโซล โคเรีย ยอนเซ ฮีฮวา ฮานยางกันมากที่สุด มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากเลยทีเดียว  ในเทอมสุดท้ายครูมัธยมปลายต้องติวเข้มนักเรียนแบบเข้มข้นจนดึกเป็นเวลา 3 เดือนและนักเรียนจะต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมอีก ที่เกาหลีใต้นั้น อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องมาก เป็นอาชีพต้นๆ ที่ทุกคนอยากเป็น คนเก่งมีความสามารถล้วนมาเป็นครู ทำงานทุ่มเท มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

จุดเด่นของระบบการศึกษาของเกาหลีใต้  คือ  รัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างสังคมเกาหลีให้ทันสมัยควบคู่กับความเป็นชนชาติเกาหลีที่เป็นเอกลักษณ์ เกาหลีมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องทุกรัฐบาล ในการเตรียมกำลังคนด้วยการศึกษาสมัยใหม่ เทคโนโลยีในอนาคต และทุกระดับการศึกษามีเป้าหมายตรงกันหมด และเกาหลีใต้ยังให้ความสำคัญในระบบหลักสูตร ทุกระดับจะมี 3 ส่วน คือ เนื้อหาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาเลือกซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเกาหลีทุกระดับการศึกษามีกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เต็มไปหมด เช่น พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านพื้นเมือง สวนสมุนไพร สวนสนุก แหล่งเรียนรู้ที่เปิดตลอดเวลา แม้จะเครียดก็มีกิจกรรมและสถานที่ไปทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน จึงทำให้ได้มีเวลาผ่อนคลายความเครียดบ้าง  ซึ่งเรื่องราวที่ได้กล่าวไปนั้น อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกาหลีใต้ติดอันดับการศึกษาอันดับต้นๆของโลกได้

 

เรียบเรียงโดย ครูดนตรีดอทคอม