จากที่ Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดอันดับมหาวิทยาลัยมี 980 อันดับ จาก 79 ประเทศทั่วโลกโดยที่ประเทศไทยของเราติดอันดับชั้นนำของเอเชีย มีถึง7มหาลัยด้วยกัน จะมีมหาลัยอะไรบ้างไปดูกันเลย
mahidollogo
อันดับ 4  
มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับ 7 ร่วม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 9 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 10 ร่วม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อันดับ 12 ร่วม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ซึ่งในการจัดอันดับนี้ มีตัวชี้วัดต่างๆ ของ The Times Higher Education World University Rankings ที่ใช้ในการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2016 ประกอบด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด คล้ายปีที่ผ่านมา แต่มีการปรับ % ค่าน้ำหนักต่างออกไป คือ คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน, คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย,  การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง , ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ  , ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา วัดจากรายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น ซึ่งทางเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการติดสินใจของน้องๆม.6หรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษากันนะคะ
 
เรียบเรียงโดย ครูดนตรีดอทคอม