ในปัจจุบันหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ไทยแลนด์ 4.0  กันอย่างหนาหู ด้วยการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนที่มีมาอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในสนามสอบแข่งขันต่างๆ ซึ่งผมจะอธิบายคำจำกัดความดังกล่าวแบบสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้นะครับ

ยุคไทยแลนด์ 1.0 น่าจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี  2504 ที่ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกขึ้น โดยเป็นยุคที่เน้นการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก
ยุคไทยแลนด์ 2.0 เป็นยุคที่มุ่งเน้นเรื่องอุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ยุคไทยแลนด์ 3.0 คือยุคที่มุ่งเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการเปิดนิคมอุตสาหกรรม มีการเชิญชวนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีการจ้างงานภายในประเทศอย่างมากมาย มีอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ประเทศไทยเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างทำเท่านั้น ไม่ได้มีการพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง
ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคที่รัฐบาลผลักดันให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาจากต่างชาติ โดยทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยกันระดมความคิดในการพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”
          เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เมื่ออ่านจบแล้วคงพอมองภาพออกว่า ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร มีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางใด และผมหวังว่าทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการสอบในหน่วยงานราชการต่างๆ ได้นะครับ

 

เรียบเรียงโดย  ครูดนตรีดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ