สวัสดีผู้อ่านทุกๆท่านนะคะ วันนี้เราจะมานำเสนอข่าวเกี่ยวกับ “วันภาษาไทย” ซึ่งทุกๆคนเคยรู้ไหมว่าวันภาษาไทยมีจุดประสงค์ และความเป็นมาอย่างไร วันนี้เราจะพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้น

เนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้เสนอขอให้รัฐบาล ประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพราะได้มีความห่วงใยในปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและได้เห็นคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย และเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

thailanguage

เหตุผลที่เลือกวันดังกล่าวเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพราะตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" และได้มีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นว่า

"เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก"

วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยนั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย  เพื่อให้คนไทยนั้นเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและช่วยกันทำนุบำรุงภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของเราให้เป็นวัฒนธรรมล้ำค่า อยู่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเรา และเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้ที่หลากหลายแก่เด็กและเยาวชนให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

 

เรียบเรียงโดย ครูดนตรีดอทคอม