สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว   วันนี้มีเลขอนุกรมอีกแบบที่จะมานำเสนอ  และวิธีการแก้อนุกรมเพื่อเวลาเจอเลขอนุกรมแบบนี้จะได้ทำได้ครับ 

ผมขอเรียกว่าอนุกรมแบบตารางนะครับ

5

10

15

10

16

7

10

17

   จากโจทย์ข้อสอบจะให้หาตัวเลขที่หายไป

ก.4                                                                          ข.5

ค.6                                                                          ง.7

        อนุกรมแบบนี้ถ้าเราสังเกตดี ๆ  ถ้าเรามองในแนวตั้ง   ช่องแรก  5    ……..   7    ส่วนช่องที่ 2  แนวตั้ง  เป็นเลข 10  ทั้งหมด ไม่น่าจะมีอะไร  ส่วนช่องที่ 3  เรียงกันมาเลย   15  16  17   ถ้ามองในแนวตั้ง เลขอนุกรมเพิ่มทีละ 1  สังเกตจากช่องที่  1  และ  3  ที่มีการเปลี่ยนแปลง  ถ้าอย่างนั้นเลขที่หายไป  คือ  6  แน่นอน คำตอบคือ   ค.นั่นเอง

         วิธีการคิดอีกแบบในเลขอนุกรมข้อนี้คือ   ช่องที่  1 + 2 = ช่องที่  3      คือ  5+10 =15  ช่องถัดลงมาก็เช่นเดียวกัน    ……+    10    =  16         7+10 =17     ดังนั้นเลขที่หายไปคือ   6  เหมือนกันครับ

3

1

3

2

2

1

3

1

              จากโจทย์ข้อสอบจะให้หาตัวเลขที่หายไป

ก.2                                                                          ข.3

ค.1                                                                          ง.4

           อนุกรมแบบนี้ถ้าเราสังเกตดี ๆ  ถ้าเรามองในแนวตั้ง   ช่องที่  1 2 3 แนวตั้ง   เลข 3  และเลข  1  สลับขึ้นลงครบทั้ง  3  ช่อง  ส่วนช่องเลข 2  เหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแลงใดดังนั้นเลขที่หายไปก็คือ  2  นั่นเอง คำตอบคือ   ก. ครับ          

3

3

1

10

4

4

1

17

5

5

1

6

6

1

37

       จากโจทย์ข้อสอบจะให้หาตัวเลขที่หายไป

ก.26                                                                       ข.27

ค.28                                                                       ง.29

            อนุกรมแบบนี้จะค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นอีก   ถ้าเราสังเกตดี ๆ  เรามองในแนวนอน   ช่องที่  1 มี เลข 3      และในช่องที่  2     ก็เลข   3    เช่นกัน     เพราะฉะนั้น 3 * 3 =  9     แล้วบวกอีก  1   ในช่องที่  3   คำตอบในช่องที่  4  คือ   10     จากที่เราทำในช่องแรกได้แล้ว  ช่องถัดไปก็น่าจะใช้การคูณและบวกด้วย 1 ในลักษณะเดียวกัน  คำตอบคือ 26   ข้อ  ก.ครับ

         สำหรับวันนี้ฝากไว้  3  ข้อครับ  แล้วเจอกันใหม่ในอนุกรมตารางตอนต่อไปนะครับ ขอให้ทุกท่านทำข้อสอบได้ทุกคนนะครับ สวัสดีครับ

 

บทความโดย ครูดนตรีดอทคอม