สวัสดีครับวันนี้ผมมีเลขอนุกรมอีกแบบหนึ่งมาให้เพื่อน ๆ  ได้ศึกษาและแก้ปัญหากันครับ  ซึ่งอนุกรมแบบนี้ก็นิยมที่จะออกข้อสอบในการสอบรับราชการเช่นเดียวกันครับ   มันคืออนุกรมแบบเลขยกกำลัง
ตัวอย่างเช่น
4        9        16      25      36      ………..
จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ
ก.94                                ข.49
ค.56                                ง.65
               จากโจทย์จะเห็นได้ว่าเลขเพิ่มขึ้นค่อนข้างไกลกันพอสมควร ถ้าเราวิเคราะห์จริง ๆ  จะเห็นว่าเป็นการยกกำลังสองของเลข  2,3,4,5,6,  ตัวต่อไปที่จะยกกำลังก็น่าจะเป็นเลข 7  ก็คือ
49  ฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือข้อ ข.ครับ
 
 
4        16      36      64      100    …………
ก.140                              ข.144
ค.145                              ง.154
               จากโจทย์จะเห็นได้ว่าเลขเพิ่มขึ้นค่อนข้างไกลกันพอสมควร ถ้าเราวิเคราะห์จริง ๆ  จะเห็นว่าเป็นการยกกำลังสองของเลขคู่  2,4,6,8,10…  ตัวต่อไปที่จะยกกำลังก็น่าจะเป็นเลข 12  ก็คือ
144  ฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือข้อ ข.ครับ
 
 
9        25      47      81      121    …………
ก.196                              ข.156
ค.169                              ง.165
               
               จากโจทย์จะเห็นได้ว่าเลขเพิ่มขึ้นค่อนข้างไกลกันพอสมควร ถ้าเราวิเคราะห์จริง ๆ  จะเห็นว่าเป็นการยกกำลังสองของเลขคี่  3,5,7,9,11 ตัวต่อไปที่จะยกกำลังก็น่าจะเป็นเลข 13  ก็คือ 169  ฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือข้อ ค.ครับ
เทคนิคและแนวคิด
               จากเลขอนุกรมเราจะสังเกตได้อย่างนี้นะครับ  ถ้าเป็นเลขอนุกรมแบบเลขยกกำลัง ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดบางทีก็สลับกันเป็นเลขคู่และคี่สลับกันแบบนี้เป็นการยกกำลังแบบเรียงตัวเลขคือ   1,2,3,4,5,6 ไปเรื่อย ๆ (ข้อ 1) แต่ถ้าเป็นการก้าวกระโดดของตัวเลขซึ่งเป็นเลขคู่อย่างเดียว (ข้อ 2)  แบบนี้เป็นการยกกำลังของเลขคู่  2,4,6,8,10,12 ไปเรื่อย  ๆ  แต่ถ้าเป็นการก้าวกระโดดของตัวเลขซึ่งเป็นเลขคี่อย่างเดียว (ข้อ 3)  แบบนี้เป็นการยกกำลังของเลขคี่  3,5,7,9,11,13 ไปเรื่อย  ๆ  ครับถ้าเพื่อนสังเกตได้แบบนี้เวลาเจอเลขอนุกรมก็จะไม่เสียเวลา    มากครับ  
               วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อน ๆ จะทำข้อสอบได้ต้องมีเทคนิคในการสังเกตข้อสอบ และฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ แล้วจะประสบความสำเร็จครับ
 
บทความโดย ครูดนตรีดอทคอม