สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งในเรื่องของเลขอนุกรมหยิบมาฝากกันอยู่เรื่อย ๆ  ครับ   เพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะสอบเข้ารับราชการ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่า  มือเก่าก็ถือว่าทบทวนความรู้เดิม   มือใหม่ก็ถือว่าหาประสบการณ์ของข้อสอบแล้วกันนะครับ เข้าเรื่องเลยวันนี้ผมยกตัวอย่างอนุกรมแบบ  ผลบวกของเลขสองตัวหน้าได้ตัวเลขตัวถัดไป  

1.     2        3        5        4        8        12      5        9        ………..

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.8                                           ข.14

ค.9                                           ง.13

          เลขอนุกรมแบบนี้นะครับ สังเกตว่าตัวเลขจะกระโดดแบบไม่เป็นระเบียบ      แต่ในความไม่เป็นระเบียบนั้นเพื่อน ๆ  ลองสังเกตนะครับว่าตัวเลขสองตัวหน้าบวกกันได้เลขตัวหลัง   2+3=5     4+8=12      5+9=…….  เห็นไหมครับได้คำตอบแล้ว  คือ  14   ตอบข้อ ข.นั่นเอง  

 

2.     9        12      20      11      16      26      14      19      ………..

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.30                                         ข.33

ค.29                                         ง.32

          เลขอนุกรมแบบนี้นะครับ สังเกตว่าตัวเลขจะกระโดดแบบไม่เป็นระเบียบ      ถ้าเจอโจทย์แบบนี้อาจต้องพลิกตำราหลายตลบหน่อยครับ     เพื่อน ๆ ลองสังเกตนะครับว่าตัวเลขสองตัวหน้าบวกกันแล้วลบด้วย หนึ่งได้เลขตัวหลัง     9+12-1=20         11+16-1=26      14+19-1= …….  เห็นไหมครับได้คำตอบแล้ว  คือ  32   ตอบข้อ ง.นั่นเอง  

 

3.     3        2        25      7        8        225    9        10      ………..

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.364                                        ข.367

ค.361                                        ง.369

          เลขอนุกรมแบบนี้นะครับ สังเกตว่าตัวเลขจะกระโดดแบบไม่เป็นระเบียบ      ถ้าเจอโจทย์แบบนี้อาจต้องพลิกตำราหลายตลบครั้งที่สองครับ    เพื่อน ๆ ลองสังเกตเลขอนุกรมข้อนี้คือ  สองตัวหน้าบวกกันได้คำตอบเท่าไรเอาคำตอบยกกำลังสองครับ 3+2=5   นำ  5  ยกกำลังสอง  =  25  , 7+8=15   นำ  15  ยกกำลังสอง  =  225      9+10=19   นำ  19 ยกกำลังสอง  =  …………… ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคำตอบคือ  361  คำตอบคือ ข้อ  ค.นั่นเองครับ             

          เป็นอย่างไรกันบ้างครับเลขอนุกรมแบบนี้ยากขึ้นมาอีกนิดซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อย  แต่ถ้าขยันทำโจทย์บ่อย  ๆ   เพื่อน ๆจะจับจุดของเลขอนุกรมเหล่านี้ได้  อีกอย่างนะครับถ้าเจออนุกรมแบบนี้ให้เพื่อน  ๆ   ลองเอาคำตอบที่เขาให้มาใส่ลงไปในโจทย์แล้วดูความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นอนุกรมแบบใด  เป็นวิธีการเดาแบบมีเหตุผลในการทำโจทย์เลขอนุกรมครับ   (ถ้าคำตอบที่เขาหลอกเรามาไม่กระโดดมากเกินไป อย่างเช่นคำตอบในข้อ  2 และข้อ  3  เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกัน   เพื่อน ๆ   ก็ลองเอาตัวเลือกใส่ลงไปแล้วก็ดูแนวทางของอนุกรม ครับ)  หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้เข้าสอบทุกคนที่สนใจนะครับแล้วเจอกันฉบับหน้านะครับ

 

บทความโดย ครูดนตรีดอทคอม