เทคนิคการทำข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
          สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการทำข้อสอบที่มักจะนิยมออกในข้อสอบรับราชการเช่นเดียวกันเรื่องของ  อุปมา-อุปไมย   ฟังแล้วสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การสอบมาแล้วคงนึกออกแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบมาก่อนอาจจะนึกในใจมันเป็นอย่างไง วันนี้ครูดนตรีดอทคอมจะยกตัวอย่างข้อสอบละวิธีการวิเคราะห์แบบเข้าใจง่าย ๆ  มาฝากกันครับ
          ลักษณะโจทย์  อุปมา- อุปไมย  จะให้คำคู่หน้า มา  2  คำ หรือ 1  คำ แล้วแต่คนออกข้อสอบ    ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่งอาจจะเป็นปริมาณ, การพึ่งพาอาศัยกัน ,การเป็นอาหาร,ชื่อสถานที่ ,เชิงลบ  เชิงดี ,  ความหมายดี ความหมายไม่ดี ,  ด้านเหตุผล ,ส่วนใหญ่   ส่วนย่อย ,ฟังแล้วอาจจะงงมาดูตัวอย่างเลยครับ    
วิธีทำโจทย์อุปมาอุปไมยมีดังนี้ครับ
1.ให้ดูคำหน้าว่าสื่อความหมายในลักษณะแบบใดคำหลังก็จะเป็นเช่นกัน
ตัวอย่าง          ปลา  :  น้ำ  ---->  ?  :  ?
ก.ป่า:เสือ                                                                         ข.เสือ:เนื้อ
ค.ผึ้ง:น้ำหวาน                                                                   ง.สุนัข:ลูกสุนัข
จากโจทย์คู่หน้า  ปลา  น้ำ  ถ้าวิเคราะห์แล้วเป็นการพึงพาอาศัยกันเพราะน้ำเป็นที่อยู่ของปลา
คำตอบก็จะเป็นข้อ  ก.     เพราะเสือก็ต้องอาศัยอยู่ในป่าเช่นเดียวกัน
2.  ทำบุญ  :  ทำบาป ---->  ?  :  ? 
ก.กินปลา:ตกปลา                                                              ข.ใส่บาตร:กรวดน้ำ
ค.ช่วยเหลือคน:ทำร้ายคน                                                    ง.ทำงาน:ประสบความสำเร็จ
จากโจทย์คู่หน้า  ทำบุญ ทำบาป  ถ้าวิเคราะห์แล้วเป็นทำดี ทำชั่ว  เพราะทำบุญทำดี  ทำบาปทำชั่ว
คำตอบก็จะเป็นข้อ  ค.     เพราะช่วยเหลือคนทำดี  ทำร้ายคนทำชั่ว
3. ?  :  ช่างไฟฟ้า ---->  สายวัด  :  ?
ก.สายไฟ:เข็มกลัด                                                              ข.ไขควงวัดไฟ:ช่างตัดเสื้อ
ค.ครีมตัดลวด:ลวด                                                              ง.สายไฟ:ผ้าเทปพันสายไฟ
จากโจทย์แบบนี้ให้คู่หน้าคำเดียว  คู่หลังคำเดียว   ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ต้องนำตัวเลือกมาวิเคราะห์ด้วยครับ วิเคราะห์แล้วเป็นเครื่องมือของช่างและอาชีพ คำตอบก็จะเป็นข้อ ข. ไขควงวัดไฟเป็นของช่างไฟฟ้า   สายวัดเป็นของช่างตัดเสื้อ
4.  กีต้าร์  :  ไวโอลีน  ---->  ?  :  ?
ก.กีตาร์:กลอง                                                                    ข.เซลโล:ดับเบิ้ลเบส
ค.ฉาบ:กีตาร์                                                                      ง.กลอง:เบส
จากโจทย์คู่หน้า  กีตาร์ ไวโอลิน  ถ้าวิเคราะห์แล้วเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มเครื่องสายทั้งคู่คำตอบก็จะเป็นข้อ  ข.  เพราะเซลโลและดับเบิ้ลเบสก็อยู่ในกลุ่มเครื่องสายเหมือนกัน  ส่วนตัวเลือกอื่นเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คนละกลุ่มกัน
5.  โรงเรียน  :  ผู้อำนวยการ  ---->  ?  :  ?
ก.กระทรวง:ปลัดกระทรวง                                                    ข.ครู:โรงเรียน
ค.เทศบาล:นายนกเทศมนตรี                                                ง.โรงพยาบาล:พยาบาล
จากโจทย์คู่หน้า โรงเรียน ผู้อำนวยการ  ถ้าวิเคราะห์แล้วเป็นสถานที่ทำงานและตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานนั้น คำตอบก็จะเป็นข้อ  ค.  เพราะนายกเทศมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในเทศบาล
          เป็นไงบ้างครับ อุปมา-อุปไมย ง่ายมากเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีแนวทางในการวิเคราะห์โจทย์และก็ฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ  ก็จะประสบผลสำเร็จในการสอบครับ และตอนนี้ครูดนตรีดอทคอมได้ทำหนังสือความรอบรู้มาไว้ให้เพื่อน ๆ  ได้เก็บไว้อ่านก่อนสอบกันครับเพื่อประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือเพราะได้รวบรวมข้อสอบของครูผู้ช่วยที่ออกบ่อยมาก ๆ  มาให้ผู้อ่านได้อ่านกันครับ แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้านะครับ
บทความโดย ครูดนตรีดอทคอม