สวัสดีครับเจอกันฉบับที่  2  ในเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์ ฉบับนี้จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับเริ่มกันเลย

ตอบ  ก  ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข (ถูกทั้ง 2  เงื่อนไข )

ตอบ  ข  ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข (ผิดทั้ง 2  เงื่อนไข )

ตอบ  ค  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงตามเงื่อนไข (ไม่แน่ชัดทั้ง 2  เงื่อนไข )

ตอบ  ง  ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง ( ทั้ง 2  เงื่อนไขแตกต่างกัน)

จากโจทย์จะให้มาดังนี้ครับ

                          เงื่อนไข   Bnomore C < D > E

                                         E=PmorethanQ>R      (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ถ้าเจอเครื่องหมาย   nomore   ให้เปลี่ยนเป็น  

ถ้าเจอเครื่องหมาย   morethan   ให้เปลี่ยนเป็น 

จะได้เงื่อนไขใหม่เพื่อเอามาพิจารณาหาข้อสรุปครับ ที่ต้องทำอย่างนี้จะได้ง่ายต่อการทำโจทย์ครับจะได้ดังนี้

เงื่อนไข                                 B ≤ C < D > E

                                           E=P ≥ Q > R    (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

1.ข้อสรุป  1.  D>E

  ข้อสรุป   2 . E>R

แนวคิด   D>E  เห็นได้ชัดจากเงื่อนไข   

ดังนั้น ข้อสรุป 1 เป็นจริง

ข้อสรุป   2 .   E>R

แนวคิด E=P ≥ Q > R       E เท่ากับ  P   และ  P มากกว่าหรือเท่ากับ  Q   และ  Q มากว่า  R

จากโจทย์  E=P เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า   E > R

ดังนั้น ข้อสรุป  2  เป็นจริง

ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข   ตอบ  ก

 

2.ข้อสรุป 1  C <  D

   ข้อสรุป 2 Q <  D

แนวคิด   C<D  เห็นได้ชัดจากเงื่อนไข   

ดังนั้น ข้อสรุป 1 เป็นจริง

ข้อสรุป   2 .   Q < D

แนวคิด  B ≤ C < D > E

           E=P ≥ Q > R   

เงื่อนไขนี้สังเกตว่ามีตัวเชื่อมเงื่อนไข คือตัว  E  ทั้งแถวบนและแถวล่าง    

จากเงื่อนไข  D มากกว่า  E  (แถวบน)      และ  E เท่ากับ P  (แถวล่าง)     P มากกว่าหรือเท่ากับ  Q      

เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า   Q < D

ดังนั้น ข้อสรุป  2  เป็นจริง

ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข   ตอบ  ก

 

3.ข้อสรุป 1  B  > C

   ข้อสรุป 2 E  >  C

แนวคิด   B>C  เห็นได้ชัดจากเงื่อนไข   

ดังนั้น ข้อสรุป 1 เป็นเท็จ

ข้อสรุป 2  E  >  C

แนวคิด     B ≤ C < D > E

จากเงื่อนไข    E  น้อยกว่า  D  และ  D มากกว่า  C    

จากข้อสรุปนี้เจอเครื่องหมาย  กว้างชนกว้าง   (<  >)  ตามที่บอกไว้ใน  เงื่อนไขสัญลักษณ์ขั้นพื้นฐานคือตอบได้เลยว่า  ไม่แน่ชัด

ดังนั้น ข้อสรุป  2  ไม่แน่ชัด

ข้อสรุปทั้งสองเงื่อนไขแตกต่างกัน   ตอบ  ง

 

4.ข้อสรุป 1  R  > Q

   ข้อสรุป 2 R >  E

แนวคิด  E=P ≥ Q > R   

 R > Q  เห็นได้ชัดจากเงื่อนไข   

ดังนั้น ข้อสรุป  1 เป็นเท็จ

ข้อสรุป 2 R  >  E

แนวคิด        E=P ≥ Q > R   

E เท่ากับ  P   และ  P  มากกว่าหรือเท่ากับ  Q     และ  Q   มากกว่า  R 

แต่ข้อสรุปให้มาว่า   R > E 

ดังนั้น ข้อสรุป  2 เป็นเท็จ

ข้อสรุปทั้งสองเป็นเท็จทั้ง  2  เงื่อนไข   ตอบ  ข

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอทำได้ไหมครับเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์ ให้เพื่อน ๆ  ฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ  เดี๋ยวก็จะเข้าใจเองครับ ฉบับนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ และเจอกันใหม่ฉบับต่อไปนะครับ

เรียบเรียงโดย : ครูดนตรีดอทคอม