สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์ฉบับที่ 3 ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์ที่เป็นเศษส่วนครับซึ่งจะซับซ้อนมากขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ แต่ถ้าเพื่อน ๆ ค่อย ๆ ทำความเข้าใจและฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ  ก็จะเข้าใจขึ้นเองครับเริ่มกันเลยครับ  

ตอบ  ก  ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข (ถูกทั้ง 2  เงื่อนไข )

ตอบ  ข  ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข (ผิดทั้ง 2  เงื่อนไข )

ตอบ  ค  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงตามเงื่อนไข (ไม่แน่ชัดทั้ง 2  เงื่อนไข )

ตอบ  ง  ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง ( ทั้ง 2  เงื่อนไขแตกต่างกัน)

จากเงื่อนไข   2J ≥ B+C =3D

F + D ≤ A=con1(ทุกตัวมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อที่  1  ข้อสรุป  1 X  > 4J

              ข้อสรุป  2 B < 2E

ข้อที่  2  ข้อสรุป  1 C > D

              ข้อสรุป  2 X  มีค่ามากที่สุด

ข้อที่  3  ข้อสรุป  1 B+C=2(F+D)

              ข้อสรุป  2 D ≠ A

ข้อที่  4  ข้อสรุป  1 A > 3F

              ข้อสรุป  2 D มีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่  5  ข้อสรุป  1 F > A

              ข้อสรุป  26D =2B+C

 

ข้อที่  1   ข้อสรุปที่  1   X  > 4J

จากเงื่อนไข A  =con1

 5A  = X      (ย้าย  5  จากหารไปคูณ)

4A < 5A  = X    (5A  เท่ากับ  X    แสดงว่า  X  ก็ต้องมากกว่า   4A)

จากข้อสรุปบอกว่า  4A  <    X   จริง

             ข้อสรุปที่ 2  B < 2E

จากเงื่อนไข  2A>B

X=5A                          5J>2J>B

จากข้อสรุป บอกว่า       2X   >   B        จริง

ข้อที่  1  ตอบ  ก    ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข (ถูกทั้ง 2  เงื่อนไข )

 

ข้อที่  2  ข้อสรุปที่ 1 C > D

จากเงื่อนไข  B+C =3D

                   C<B+C=3D>D

เจอเครื่องหมายกว้างชนกว้าง ตอบได้เลยว่า   ไม่แน่ชัด

         ข้อสรุปที่  2    X  มีค่ามากที่สุด

บรรทัดบน 2J มากที่สุด     บรรทัดล่าง  X  > 5A

จากข้อสรุป บอกว่า  X  มีค่ามากสุด   จริง

ข้อที่  2  ตอบ  ง     ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง ( ทั้ง 2  เงื่อนไขแตกต่างกัน)

 

ข้อที่ 3   ข้อสรุปที่ 1 B+C=2(F+D)

จากเงื่อนไข  2J ≥ B+C

และ             A > F + D

B+C≤2A>F+D<2(F+D)

เจอเครื่องหมายสวนทาง (แหลมชนแหลม)  ตอบได้เลยว่า  ไมแน่ชัด

ข้อสรุปที่ 2 D ≠ A

จากเงื่อนไข  D ≤ A

จากข้อสรุป บอกว่า  D ≠ A  จริง

ข้อที่ 3   ตอบ  ง     ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง ( ทั้ง 2  เงื่อนไขแตกต่างกัน)

 

ข้อที่ 4   ข้อสรุปที่ 1 A > 3F

จากเงื่อนไข   A ≥ F+ D

นั่นคือ  A>F

และ   A > F < 3F

เจอเครื่องหมายสวนทาง (แหลมชนแหลม)  ตอบได้เลยว่า  ไมแน่ชัด

ข้อสรุปที่ 2  D มีค่าน้อยที่สุด

จากเงื่อนไข   A ≥ F+ D

นั่นคือ  F<A>D

เจอเครื่องหมายสวนทาง (กว้างชนกว้าง)  ตอบได้เลยว่า  ไมแน่ชัด

ข้อที่ 4   ตอบ  ค  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงตามเงื่อนไข (ไม่แน่ชัดทั้ง 2  เงื่อนไข )

 

ข้อที่ 5   ข้อสรุปที่ 1 F > A

จากเงื่อนไข   A ≥ F+ D

นั่นคือ  A>F  

ข้อสรุปที่ 1 บอกว่า     F > A         ตอบเท็จ

ข้อสรุปที่ 2         6D =2B+C

จากเงื่อนไข   B+ C=3D

นำ  2  มาคูณเพื่อเป็น 6D นั่นคือ  2B+2C=6D

ดังนั้น 6D=2B+2C>2B+C      ตอบจริง

ข้อที่ 5   ตอบ  ง  ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง ( ทั้ง 2  เงื่อนไขแตกต่างกัน)

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์ต้องหัดทำโจทย์บ่อย ๆ  นะครับ ก็จะเข้าใจไปเองบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจอยู่บ้าง ลองทำโจทย์แบบง่าย ๆ ก่อนนะครับแล้วค่อยทำโจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อความเข้าใจอย่าทำโจทย์แบบยากเลยเพราะจะทำไม่ได้ แล้วก็จะไม่อยากทำเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์  สำหรับผู้ที่ได้อ่านบทความนี้ครั้งแรก  ให้ย้อนกลับไปดูเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์ขั้นพื้นฐานและเงื่อนไขสัญลักษณ์  ฉบับที่  2  ก่อนนะครับ  เพราะเป็นโจทย์ที่ง่ายและก็จะค่อย ๆ ซับซ้อนมากขึ้น  วันนี้ครูดนตรีดอทคอมฝากเรื่องนี้ไว้ให้ทำความเข้าใจก่อนสอบนะครับ แล้วเจอกันใหม่ฉบับต่อไปครับ

 

เรียบเรียงโดย : ครูดนตรีดอทคอม