สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสอบเข้ารับราชการทุกท่าน   อาชีพรับราชการนั้นเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน  เพราะบางคนเห็นว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง  มีสวัสดิการรองรับทุกอย่าง  มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ   รวมถึงค่ารักษาพยาบาลตัวข้าราชการเอง  คู่สมรสรวมถึงลูกด้วย  พ่อแม่เจ็บป่วยก็รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    ค่าการศึกษาบุตรก็สามารถเบิกได้  จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้  ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ว่ามานี้  จึงเป็นอาชีพที่หลาย ๆ ท่านอยากเข้ารับราชการเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

         แต่มันติดที่ว่ากว่าจะเข้ารับราชการได้นั้นต้องมีการสอบคัดเลือก  คัดแล้วคัดอีก ทั้ง ภาค.ก   ภาค.ข  บางที่มีภาค.ค   (มันหลายภาคจริง ๆ  เหมือนภาพยนตร์เลย )     วันนี้พูดมาเยอะแล้วครับเข้าเรื่องเลยแล้วกัน    ปัจจุบันผู้เขียนรับรับราชการครูครับ   ก่อนหน้านั้นผู้เขียนสอบพนักงานราชการ ได้ลำดับที่ 1  ครับ   เอกดนตรีสากลครับ  สอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 จำ พ.ศ. ไม่ได้ครับ  ปัจจุบันเปลี่ยนแล้วครับเป็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เพชรบูรณ์ เขต 1  และก็มาสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปัจจุบันเปลี่ยนแล้วครับเป็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เพชรบูรณ์  เขต 3 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย  ได้ลำดับที่  2 ครับ และรับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยตั่งแต่ พ.ศ. 2553   มาจนถึงปัจจุบันครับ วันนี้มีการอ่านหนังสือเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบมาฝากครับ  ถือว่ามาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับ  เพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย

         การอ่านหนังสือนั้นนะครับ  ควรอ่านเฉพาะเรื่องที่จะสอบดูเรื่องที่เขาจะสอบ จากประกาศสอบของแต่ละเขตครับ แล้วอ่านเจาะประเด็นเลยครับ  อ่านแล้วจดหัวข้อสำคัญ ที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่น่าจะออกข้อสอบ  เช่น วันที่ประกาศใช้ พรบ.ต่าง ๆ   ความหมายของคำแต่ละคำตาม  พรบ. ที่อ่าน   ที่สำคัญการอ่านหนังสือควรหาที่เงียบสักหน่อย    ถ้ารู้สึกง่วงนอนตอนอ่านหนังสือ   ให้นอนเลยครับ           อย่าฝืน  ไม่ได้ประโยชน์   (ง่วงนอนตอนอ่านหนังสือเป็นทุกคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเป็น)

ยิ่งฝืนอ่านยิ่งไม่รู้เรื่อง   การอ่านหนังสือที่จะจำได้ดีที่สุดคือหลังตื่นนอน  คุณว่าจริงไหม  เพราะฉะนั้นถ้าง่วงนอนอย่าอ่านไม่ได้ประโยชน์   อ่านไปแล้ว 1-5  หน้า พักผ่อนแล้วกลับมาอ่านหน้า  1-5   อีกครั้ง  แล้วค่อยอ่านหน้าที่  6-10 ต่อไป หลังจากผักผ่อน ก็อ่านใหม่ตั้งแต่ หน้าที่  1-10   ใหม่ แล้วค่อยไปอ่านหน้า  11-20  ที่อ่านแบบนี้เป็นการทบทวนไปในตัวครับที่สำคัญ อย่าลืมจดบันทึกนะครับ  ส่วนเวลาในการอ่านนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมเลยไม่ขอพูดเรื่องนี้  เอาเป็นว่าอ่านหนังสือหลังตื่นนอน จะดีที่สุดนะครับ    

      วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ แล้วผมจะมาบอกสิ่งดี ๆ เพื่อเก็บไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เข้าสอบอีกนะครับ   ขอให้ทุกคนทำข้อสอบได้นะครับและได้เป็นข้าราชการตามที่ฝันไว้     

 

บทความโดย

ครูดนตรี