สวัสดีครับพบกันอีกครั้งวันนี้เปิดหัวเรื่องมาเหมือนจะวิชาการนิด ๆ  จริง  ๆ แล้วไม่มีอะไรเลย  เป็นการบอกถึงวิธีการสร้างแฟ้มในสมองของผู้เข้าสอบครับ เป็นเทคนิคง่าย ๆ  แต่ใช้ได้ผลครับ  ไม่ได้โม้ (ขอยืมของสมรักษ์  คำสิงห์ มาใช้หน่อย)  ต่อเนื่องจากการอ่านในฉบับที่แล้วครับ  การอ่านหนังสือถ้าจะให้จำได้หมดนอกเหนือไปจากการจดหัวข้อสำคัญแล้ว ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้จำได้ก็คือ  การสร้างแฟ้มในสมองของคุณ  หมายความว่า    สมมุติว่าคุณต้องการจะจำวันสำคัญทางศาสนา    เช่น  มาฆบูชา    วิสาขบูชา    อาสาฬหบูชา   วันเข้าพรรษา   วันออกพรรษา   มันเยอะใช่ไหม เสียพื้นที่ความจำในสมองของคุณไปเยอะผมก็ เลยอยากจะบอกว่า ให้คุณคิดคำขึ้นมาเอง  เพื่อจะสื่อไปถึง วันที่คุณต้องการจะจำหรือสิ่งที่คุณต้องการจะจำ   เช่น ผมคิดขึ้นมาเองว่า  มา    สา   อาแสดง 3  องค์    เข้า   ออก   ผมจำได้หมดทั้ง  5  วันแล้วครับ  

มา   คือ  มาฆบูชา

สา   คือ  วิสาขบูชา

อา  แสดง  3  องค์  คือ อาสาฬหบูชา

เข้า    คือ  วันเข้าพรรษา

ออก   คือ  วันออกพรรษา

จำได้แล้วครับสบายมาก

             สมมุติ ข้อสอบถามว่า    วันใดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง  5  และมีรัตนตรัยครบ   3  องค์ถ้าเจอข้อสอบแบบนี้งงเลย  อ่านมาเยอะแต่จำไม่ได้  วิธีการสร้างแฟ้ม  คำตอบมันคือ วันอาสาฬหบูชา  คุณอาจจะสร้างแฟ้มในสมองคุณไว้ว่า    อา  แสดง 3 องค์

                

                  อา        คือ  อาสาฬหบูชา

                 แสดง     คือ  แสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5   

                 3  องค์   คือ   มีรัตนตรัยครบ  3  องค์

เห็นไหมครับคิดออกแล้ว สั้น ๆ  แต่ได้ใจความ เทคนิคแบบนี้ผมว่ามือเก๋าที่สอบบ่อย  ๆ  น่าจะเคยใช้  แต่มือใหม่ก็นำไปใช้ได้ครับ    ขอให้โชคดีในการสอบเข้ารับราชการครับแล้วเจอกันใหม่กับเทคนิคต่าง ๆ  ครั้งหน้า   สวัสดีครับ

บทความโดย  ครูดนตรี