เลขอนุกรมคือ   ผมสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ  อย่างนี้นะครับ    มันคือจำนวนตัวเลขที่เรียงกันอย่างเป็นระบบ  ในโจทย์นั้นอาจจะเป็นการบวก   ลบ คูณ  หรือหารหรือผสมกันก็ได้   วันนี้ผมจะยกตัวอย่างอนุกรมง่าย ๆ  มาให้ผู้เข้าสอบ  ได้ลองทำดูก่อนนะครับ     

2  4  6  8  ……   ( โจทย์จะคล้าย ๆ  แบบนี้ครับโจทย์แบบนี้จะไม่ซับซ้อนเท่าไร เหมาะสำหรับผู้ที่จะเริ่มทำข้อสอบอนุกรม    จากโจทย์เขาจะให้หาตัวเลขตัวถัดไปครับ  )จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.10                                                                             ข.12

ค.14                                                                             ง.16

จากโจทย์จะสังเกตว่าตัวเลขจะเพิ่มทีละ  2   ดูจากตัวเลขตัวหน้านะครับ แน่นอนตัวถัดไปต้องเป็น   10  คือข้อ ก.ไก่ นั่นเอง

 

3  6  9  12  15  ………

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.12                                                                             ข.13

ค.17                                                                             ง.18

จากโจทย์จะสังเกตว่าตัวเลขจะเพิ่มทีละ  3    ดูจากตัวเลขตัวหน้านะครับ แน่นอนตัวถัดไปต้องเป็น   18  คือข้อ ง.นั่นเอง

 

10  8  6  4  ……..

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.1                                                                                ข.2

ค.3                                                                                ง.4 

จากโจทย์จะสังเกตว่าตัวเลขจะลดลงทีละ  2     ดูจากตัวเลขตัวหน้านะครับ แน่นอนตัวถัดไปต้องเป็น   2  คือ  ข้อ ข.นั่นเอง

 

30  25  20  15  10  ……..

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.6                                                                                ข.5

ค.4                                                                                ง.3

จากโจทย์จะสังเกตว่าตัวเลขจะลดลงทีละ  5   ดูจากตัวเลขตัวหน้านะครับ  แน่นอนตัวถัดไปต้องเป็น   5  คือ  ข้อ ข.นั่นเอง

 

50  48  46  44  42 ……..

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.39                                                                                ข.41

ค.40                                                                                ง.38

จากโจทย์จะสังเกตว่าตัวเลขจะลดลงทีละ  2   ดูจากตัวเลขตัวหน้านะครับ  แน่นอนตัวถัดไปต้องเป็น   40  คือ  ข้อ ค.นั่นเอง

     

           วันนี้เป็นตัวอย่างอนุกรมอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ผู้เข้าสอบเข้าใจข้อสอบที่เรียกว่าตัวเลขอนุกรมก่อนนะครับ ยังมีอนุกรมอีกหลายแบบ  ครั้งต่อไปผมจะมาบอกกับผู้เข้าสอบอีกนะครับ  เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบอนุกรมครับ  สวัสดีครับ 

 

บทความโดย  ครูดนตรีดอทคอม